Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos - Darbo galimybių strategijos

Galimybių strategijos

Turinys

  galimybių strategijos

  Adomo Rutkausko nuotr. Priimta rezoliucija dėl — m. Europos Sąjungos jaunimo strategijos m. Tai pirmoji galimybių strategijos strategija tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų, kuri apima visą universiteto bendruomenę — tiek darbuotojus, tiek studentus.

  galimybių strategijos

  Strategijoje numatyta įgyvendinti šešis uždavinius. Daug dėmesio planuojama skirti studentams ir darbuotojams su negalia, plėtoti individualius poreikius atitinkančią aplinką.

  galimybių strategijos

  Išskiriamas lyčių lygybės atskirose darbo galimybių strategijos mokslo ir studijų srityse siekis, lyčių atstovavimo pusiausvyra universiteto valdymo organuose. Ypatingas dėmesys bus skiriamas ir kultūrų įvairovei puoselėti, antidiskriminacinėms priemonėms įgyvendinti, socialinei atskirčiai mažinti, darbo galimybių strategijos, kurioje universiteto bendruomenės nariai turėtų galimybę derinti studijų ar darbo ir asmeninio gyvenimo įsipareigojimus, kurti.

  galimybių strategijos

  Parengtą strategiją palankiai įvertino Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Ji sveikino Vilniaus universiteto iniciatyvą skirti daugiau dėmesio lygioms galimybėms užtikrinti studijų organizavimo ir darbo santykių srityje.

  galimybių strategijos