simbolinis pobūdis - English translation – Linguee

Simbolinis procesas.

Traktuodamas kraštovaizdį kaip įsivaizduojamą erdvę, kurios simbolika gali daryti įtaką tapatybei, autorius analizuoja kelis Rytų Prūsijos kraštovaizdžio nacionalizavimo būdus.

Sociumas.lt

Tarp jų išskiriami: Versalio taikos sutarties ribomis naujai apibrėžtos tėviškės pažinimas mokykloje ir kasdieniame gyvenime, jaunimo turistinių žygių po iš anksto sureikšmintas provincijos vietas populiarinimas, organizuotas karo metu žuvusiųjų karių kapų, simbolinis procesas integruotų į kraštovaizdį, tvarkymas, Tanenbergo memorialinio komplekso statyba ir sureikšminimas, karo nuniokotų Rytų Prūsijos miestų ir miestelių atstatymas.

Straipsnyje parodoma, kad simbolinis procesas sąsajų tarp Vokietijos gyventojų, tėviškės Rytų Prūsijosjos gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio elementų ir tėvynės Vokietijos kūrimas formavo savitą regiono supratimą, kuris pirmiausia buvo susijęs su jo, kaip vokiškumo forposto Rytuose, prasme. Pagrindiniai žodžiai: Rytų Prūsija, regioninė tapatybė, gamtinis ir kultūrinis kraštovaizdis, jaunimo turistiniai žygiai, forpostas, Pirmasis pasaulinis karas.

Svarstydamas, iš kokių dėmenų susidarė Rytų Prūsijos vaizdinys, palaikomas Rusijos gyventojų sąmonėje, autorius išskiria šešis tokius dėmenis, parodydamas jų turinio kaitą įvairiuose Rusijos imperijoje palaikomuose diskursuose nuo XIX a. Pagrindiniai žodžiai: Rusijos imperija, Rytų Prūsija, ekonominiai ryšiai, visuomeniniai ir politiniai santykiai, Rytų Prūsijos įvaizdžiai.

Keliamas klausimas, kokį vaidmenį kultūrinis Rytų Prūsijos savitumas darė oficialioms, propagandos palaikomoms Rytų Prūsijos ir jos vietinių gyventojų traktuotėms.

Širvintų „Tėkmės“ mokyklos kieme – simbolinis ledo namas

Daugiausia dėmesio autorius skiria parodyti, kad tarybinės propagandos piešti Kaliningrado simbolinis procesas kėlė vis mažiau pasitikėjimo ir neužtikrino pageidauto tikrumo dėl ateities naujojoje teritorijoje jausmo pirmiausia todėl, kad konfrontavo su realybe — sudėtinga simbolinis procesas situacija regione ir problemomis, kurias sukėlė srities gyventojų nutolimo nuo Rusijos jausmas ir pojūtis, kad Rusija tinkamai nesirūpina jų interesais.

Pagrindiniai žodžiai: Kaliningradas, Rusijos ir Kaliningrado srities santykiai, ideologijos percepcija.

užsidirbkite pinigų žiūrėdami vaizdo įrašus 2020 m užsidirbti pinigų internete be investicijų pradedančiajam

Autorius atkreipia dėmesį, kad be valdžios pastangų kurti atitinkamą ikikarinės Kaliningrado srities praeities vaizdinį, formavosi įvairios elgesio strategijos, leidusios ir ideologinio diktato sąlygomis rengti dirvą ikikariniam kultūros palikimui reabilituoti. Tiriama, kaip formavosi nuolatinio domėjimosi krašto praeitimi mechanizmas, apibūdintos formalios ir neformalios grupės, kurios ėmėsi tenkinti šį domėjimąsi Pertvarkos metais.

Pagrindiniai žodžiai: Rytų Prūsija, Kaliningradas, tarybinis istorijos diskursas, Rytų Prūsijos kultūros paveldas, kolektyvinė atmintis.

Teigiama, kad šių grupių aktyviai formuojamas santykis su praeitimi mieste, ypač pastaruoju dešimtmečiu, susipina su pastangomis stiprinti saitus tarp Rusijos ir jos eksklavo, darančių įtaką miesto erdvių ir Rytų Prūsijos kultūros variantas nėra pinigais rusinimui. Pagrindiniai žodžiai: Kaliningradas, Rytų Prūsijos kultūros paveldas, kolektyvinė atmintis, atminimo kultūros, Rusijos istorijos politika.

  • Europos tikslų.
  • Mūsų kasdieninė sąveika: Simbolinio interakcionizmo perspektyva Kaip mes bendraujame?
  • Teisingas pinigų valdymas dvejetainiais opcionais

LT pavadinimas: Ką dabartiniams kaliningradiečiams reiškia Rytų Prūsija? Autorius abejoja tiek šios specifikos įtaka formuojantis kaliningradiečių savitumui kitų Rusijos teritorijų kontekste, tiek ir ypatingos kaliningradietiškos tapatybės egzistavimu. Jo nuomone, Rytų Prūsija kaliningradiečiams yra daugiareikšmis simbolis, provokuojantis įvairius sociokultūrinius reiškinius ir kartu eksploatuojamas tiems reiškiniams sukelti, palaikyti ir stiprinti.

e-karoliukai.ltžio rėmėjai Kaune laidojo prokuratūrą ir teismą

Pagrindiniai žodžiai: Rytų Prūsija, Kaliningrado sritis, Rytų Prūsijos įvaizdžiai, Rytų Prūsijos kultūros paveldas, kaliningradietiška tapatybė.

Pagrindiniai žodžiai: Rytų Prūsija, Varmija ir Mozūrija, Rytų Prūsijos kultūros paveldas, degermanizacijos politika, simbolinis pasisavinimas.

LT pavadinimas: Ką reiškia Varmija ir Mozūrija šiandienos lenkams? Jis nagrinėja palaikymą dviejų mitų, aplink kuriuos koncentruojasi su šių regionų suvokimu susiję vaizdiniai Lenkijoje — Susigrąžintųjų žemių mitą ir Arkadijos mitą.

signalai ir dvejetainių parinkčių strategijos užsidirbti pinigų greitai ir daug be investicijų

Sykiu jis aptaria, kokias Varmijos ir Mozūrijos reikšmes šiandienos Lenkijoje atveria pastarųjų dviejų dešimtmečių mokslinis pažinimas ir besikeičiančios krašto praeities sampratos, sukeliančios savitas tapatinimosi su Varmijos ir Mozūrijos regionų praeitimi formas. Pagrindiniai žodžiai: Varmija ir Mozūrija, Susigrąžintųjų žemių mitas, Arkadijos mitas, postimigracinė visuomenė, tapatybė.

Linguee Apps

Lygindama reikšmes, naudotas tiems ryšiams tiesti, laikotarpiu prieš ir po m. Pagrindiniai žodžiai: Olštynas, Varmija, Rytų Prūsijos kultūros paveldas, kolektyvinė atmintis, simbolinis pasisavinimas. Akcentuojama istorinės tradicijos, susijusios su reformacijos nuostata ginti lietuvių kalbos statusą Prūsijos Lietuvos bažnyčiose ir mokyklose, svarba, taip pat periodinės spaudos, leistos XIX—XX a.

Pagrindiniai žodžiai: Rytų Prūsija, Prūsijos lietuviai, mentaliniai žemėlapiai, lituanistinė tradicija, kultūros paveldas. Dėmesys fokusuojamas išimtinai į tas iniciatyvas, kurių autorius pirmiausia buvo lietuvių politinis ir kultūrinis elitas, identifikavęsis su didlietuviškąja Didžiosios Lietuvos tradicija. Pagrindiniai žodžiai: kolektyvinė atmintis, lietuvių nacionalizmas, Mažoji Lietuva, Rambynas, Martynas Jankus.

Sociologija ir politika visuomenėje

Šio miesto pavyzdžiu straipsnyje analizuojama, kaip pokariu vyko jų naujai apgyvendintos erdvės suvokimas ir pavertimas sava. Klaipėda tapo buvusiu Rytų Prūsijos miestu, grįžusiu į Lietuvos sudėtį, bet kartu įtrauktu į Tarybų Sąjungą.

Tai formavo interesų sandūrą, dėl kurios plėtojimosi keitėsi ir reikšmių sistemos, kurių rėmuose galėjo vykti pasisavinimo procesas.

Miestas buvo perprantamas formuojantis savitiems tarybinės ideologijos, visasąjunginio patriotizmo, lietuvių nacionalinės kultūros ir Rytų Prūsijos kultūros paveldo reikšmių sąryšiams. Autorius straipsnyje atskleidžia, kokie procesai darė įtaką skirtingoms šių sąryšių konfigūracijoms simbolinis procesas pokario periodais.

Pagrindiniai žodžiai: Klaipėda, Rytų Prūsija, tarybinė ideologija, lietuvių nacionalizmas, Mažoji Lietuva, Rytų Prūsijos kultūros paveldas, simbolinis pasisavinimas. Interpretuodamas miestą simbolinis procesas palimpsestą, autorius nagrinėja XX a.

Visos naujienos

Gardine vykusį procesą, kurio metu šiame palimpseste buvo naujai skaitomos ir perrašomos reikšmes. Išryškindamas tų reikšmių palaikymo lūžius ir tęstinumą, jis aptaria strategijas, taikytas siekiant legitimuoti savo buvimą mieste. Straipsnyje jos atskleidžiamos tyrinėjant, kaip Gardino kultūrinio pasisavinimo procesai pakeitė šio miesto erdvę kaip referencijų sistemą, sudarytą iš miesto gatvių tinklo, aikščių, atskirų pastatų, religinių vietų ir kt. Pagrindiniai žodžiai: Gardinas, simbolinis pasisavinimas, atminimo politika, atminimo vietos, istorinis naratyvas.

  • Individai per simbolius prisistato kitiems ir aiškinasi kitų veiksmus.
  • Su Šiaulių apygardos teismo psichologe Vaida Šarauskiene kalbamės apie šią vis dar neįprastą, bet reikalingą profesiją.
  • Kaip motyvacija

Straipsnyje aptariamas sostinių kaip etalonų kuriant atminties kultūras regionuose vaidmuo, nacionalinių komunistinių simbolių kaip simbolinio pasisavinimo įrankių reikšmė, komunikacijos terpių, formavusių ir palaikiusių atminties kultūras miestuose, įtaka.

Autorius išskiria Klaipėdos, Kaliningrado, Olštyno ir Vilniaus simbolinio pasisavinimo procesų panašumus ir skirtumus.

Pagrindiniai žodžiai: erdvės pasisavinimas, atminties kultūros, nacionalinis mitas, komunikacijos terpė, Rytų Prūsija, Vilnius. Przeszłość w teraźniejszości: polskie spory o historie̜ na początku XXI wieku.

kaip užsidirbti pinigų iš bitkoinų apžvalgų automatinio dvejetainio parinktys

Tom 1: Stereotypy i pamięć. Simbolinis procesas und Kriegerverein. Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Memellandes zwischen und Biographie einer Provinz.