M.Schilleris: „Valensijos ekipa labai gerai ginasi“ (VIDEO) (4)

„Vms trading LLC“ oficiali svetainė. Kauno „Žalgiris“ – Valensijos „Basket“ (pradžia 19.44 val.) (0)

The Roadmap to Trading as a Business

Aidukaitė J. Problemy Polityki Społecznej, 47 4 : 29— Ayalon L.

EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

A systematic review of existing ageism scales. Balsys P.

pastato variantas

Ambivalentiška karininko profesinė tapatybė. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, Nr. ISSN Blažienė I. Lithuania: will new legislation increase the role of social dvejetainių parinkčių diagramų mokymas and collective bargaining?

Collective bargaining in europe: towards an endgame. Waddington J. Brussels, ETUI. Working life in Lithuania.

prekybos robotų kodai

European Observatory of Working Life, Dublinas. Blažytė G. Integration of beneficiaries of international protection in the Lithuanian labour market: policies and practices. Transfer:  European Review of Labour and Research. SAGE Publishing. Brazienė R. Lietuvos jaunimo apsirūpinimas būstu: patirtys ir požiūriai. Lietuvos mokslų akademija.

Koslowski, A. Apmokamų vaiko priežiūros atostogų politikos vertinimas Lietuvoje. Viešoji politika ir administravimas.

Burneika D. Regional inequalities of economic wellbeing, spatial mobility, and residential differentiation in Lithuania [regionalne nierówności dobrostanu ekonomicznego, przestrzennej mobilności ludności i zróżnicowania przestrzeni społecznej na Litwie].

ISSN —, doi  0. Hess D.

Kauno „Žalgiris“ – Valensijos „Basket“ (pradžia 19.44 val.) (0)

ISBN: Cham: Springer. Danilevičienė I. Features of the assessment of factors influencing productivity. ISBN DOI: Produktyvumo, kaip esminio ekonominės plėtros sverto, vertinimo ypatumai.

Gaidys V. Pasitikėjimo institucijomis dinamika Lietuvoje — m. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija.

nulinės vertės variantai

Gaižauskaitė I. Socialinio ir politinio ne pasitikėjimo kaita Baltijos šalyse — m. Lietuvos socialinė raida: Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai. Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras.

ISSN X.

Linguee Apps

Gedvilaitė-Kordušienė M. Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 18, p. Gruževskis B. Competitiveness of the national economy in the context of globalization. Konkurencyjność gospodarki narodowej w warunkach globalizacji. Recenzija lenkų k. Janušauskienė D. Diskriminacijos suvokimas ir požiūris į lygių galimybių principo užtikrinimą Lietuvoje. Kriaučiūnas E. Bauski J. Negyvenamos teritorijos Lietuvos gyvenviečių sistemoje.

Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. Krutulienė S. Aktyvios įtraukties koncepcija ir trajektorijos: Lietuvos atvejis. Labanauskas L. Istanbul University Journal of Sociology. Liutikas D. Kryžių kalno tapatumo raiška: prasmės ir simboliai. Vienuolynų tinklas Lietuvoje: istorinė raida. Maslauskaitė A. Families in Economically Hard Times. Bingley: Emerald Publishing Limited.

Cesnuityte V.

Publikacijos

Miežienė R. The impact of social transfers on poverty reduction in EU countries. Baltic Journal of European „Vms trading LLC“ oficiali svetainė. Mikulionienė S. Advances in Gerontology. Novelskaitė A. Addleton Academic Publishers, P. Okunevičiūtė-Neverauskienė L. Epilepsija sergančių asmenų į si galinimo ir užimtumo pajėgumų sąsajų vertinimas. Sociologija, 30 2 Okunevičiūtė Neverauskienė L. Nedarbas globalizacijos kontekste: pokyčiai ir iššūkiai. The implementation of corporate social responsibility initative in Lithuanian construction sector: situation analysis.

Šalies gyventojų gerovės teritorinių skirtumų vertinimas. Plepytė-Davidavičienė G. The expresion of private and public interest in the media coverage of the issue of emigration in the Lithuanian online media. Public interest communication: selected articles. Editor-in-chief Renata Matkevičienė, Andris Petersons.

Riga : Turiba University, Ltd.

Linguee Apps

Pocius A. Demografinių pokyčių įtaka darbo rinkai Lietuvos apskrityse. Lietuvos socialinė raida. Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai. Vilnius: LSTC, p. Demografinių grupių migracijos skirtumai ir tendencijų pasikeitimai Lietuvoje. ISSN: Pociūtė—Sereikienė G.

Peripheral regions in Lithuania: the results of uneven development. Regional Studies, Regional Science 6 1p. ISSN print. Pociūtė-Sereikienė G. Šiaulių miesto mažėjimas: depopuliaciją lėmusios priežastys, išryškėjusios pasekmės, miesto valdžios atsakas.

Przegląd Geograficzny [Polish Geographical Review]91 2p.

Kauno „Žalgiris“ – Valensijos „Basket“ (pradžia 19.44 val.) (0)

Pušinaitė-Gelgotė R. Socialinio verslo poveikių vertinimo „Vms trading LLC“ oficiali svetainė Lietuvoje socialinių verslinink i ų požiūriu. Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. Rutkauskas R. Mokesčių moralė ir viešojo sektoriaus pajamos Baltijos šalyse. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 19, p. Skučienė D. Pajamų nelygybė Lietuvos apskrityse. Stumbrys D. Savižudybių lygio diferenciacija Lietuvoje vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės didėjimo kontekste.

Šumskaitė L.

kaip užsidirbti pinigų internete be pradinio įnašo

Motinystės diskurso paraštėse: Bevaikystė m. Lietuvos moterims skirtuose žurnaluose. Informacijos mokslai 86, p.